July 20, 2009

Out of the window

My everyday view out of our window in the sleeping room. The cordillera negra in front of us and beneath the window a little wooden heart that Leen, a close friend, gave me before setting of to Peru,...for all the luck on this journey. It's doing his job very well !

Mijn dagelijkse kijk vanuit onze slaapkamer. Recht voor ons de cordillegra negra en beneden op de vensterbank ligt een klein houten hartje dat Leen, een goede vriendin, me gaf voor ons vertrek naar Peru, ...voor al het geluk tijdens deze reis. En blijkbaar doet het zijn werk heel goed!

1 comment:

Julie said...

Your work is truly beautiful!